| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ABRITES-AS AS59746

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59746
as-name:    ABRITES-AS
org:      ORG-AO44-RIPE
import:     from AS50020 accept ANY
export:     to AS50020 announce AS59746
import:     from AS35654 accept ANY
export:     to AS35654 announce AS59746
import:     from AS8866 accept ANY
export:     to AS8866 announce AS59746
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS59746
admin-c:    ID1780-RIPE
tech-c:     IS5554-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RACCOM
mnt-by:     MNT-ABRITES
created:    2014-10-17T12:14:25Z
last-modified: 2018-09-04T11:29:40Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RJ3-RIPE

organisation:  ORG-AO44-RIPE
org-name:    ABRITES LTD.
org-type:    OTHER
address:    147 Cherni Vrah blvd., Sofia 1407,Bulgaria
abuse-c:    AR22530-RIPE
mnt-ref:    MNT-RACCOM
mnt-by:     MNT-RACCOM
mnt-by:     MNT-ABRITES
created:    2014-10-13T13:11:13Z
last-modified: 2017-06-08T06:43:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivaylo Drumev
address:    147 Cherni Vrah blvd., Sofia 1407,Bulgaria
phone:     +35929550456
nic-hdl:    ID1780-RIPE
mnt-by:     mnt-raccom
created:    2014-10-21T07:38:13Z
last-modified: 2014-11-12T08:24:10Z
source:     RIPE

person:     Ivan Stoykov
address:    147 Cherni Vrah blvd., Sofia 1407,Bulgaria
phone:     +35929550456
nic-hdl:    IS5554-RIPE
mnt-by:     mnt-raccom
created:    2014-10-16T12:04:15Z
last-modified: 2014-11-12T08:24:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]