| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.194.161 (lg) / ec2-18-206-194-161.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c2a1::12ce:c2a1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DCONE AS59745

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59745
as-name:    DCONE
org:      ORG-DOG1-RIPE
import:     from AS48918 accept ANY
export:     to AS48918 announce AS59745
import:     from AS553 accept ANY
export:     to AS553 announce AS59745
admin-c:    MBB51-RIPE
tech-c:     GWXS-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GLOBALWAYS
created:    2018-02-26T13:38:25Z
last-modified: 2018-09-04T12:11:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DOG1-RIPE
org-name:    Datacenter One GmbH
org-type:    LIR
address:    Neue Brucke 8
address:    70173
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
admin-c:    MBB51-RIPE
tech-c:     MOMO42-RIPE
tech-c:     JJJ42
abuse-c:    AR39894-RIPE
mnt-ref:    MNT-GLOBALWAYS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GLOBALWAYS
created:    2017-04-10T07:29:15Z
last-modified: 2017-04-10T17:54:52Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +49 711 25290 0

role:      Globalways NOC Team
address:    Globalways AG
address:    Neue Bruecke 8
address:    D-70173 Stuttgart
address:    Germany
abuse-mailbox: abuse@globalways.net
nic-hdl:    GWXS-RIPE
mnt-by:     MNT-GLOBALWAYS
admin-c:    JP4656-RIPE
admin-c:    MBB51-RIPE
admin-c:    JJJ42
admin-c:    PD8398-RIPE
tech-c:     JJJ42
tech-c:     PD8398-RIPE
remarks:    Globalways AG NOC Team
remarks:    Report abuse/spam problems to abuse@globalways.net
remarks:    Report any other problems to noc@globalways.net
org:      ORG-GA190-RIPE
created:    2015-08-24T13:27:04Z
last-modified: 2020-02-04T11:20:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Markus Binder
address:    Globalways AG, Neue Brcke 8, 70173 Stuttgart, Germany
phone:     +49-89-444397-21
fax-no:     +49-89-444397-180
nic-hdl:    MBB51-RIPE
mnt-by:     mnt-globalways
created:    2009-02-13T12:09:58Z
last-modified: 2012-05-22T13:46:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]