| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DCONE AS59745

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59745
as-name:    DCONE
org:      ORG-DOG1-RIPE
remarks:    *********************************************
remarks:    U P S T R E A M
remarks:    *********************************************
import:     from AS42473 accept ANY
export:     to AS42473 announce AS-DCONE
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-DCONE
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    *********************************************
remarks:    C U S T O M E R
remarks:    *********************************************
remarks:    *********************************************
remarks:    P E E R I N G
remarks:    *********************************************
import:     from AS48918 accept AS-GLOBALWAYS
export:     to AS48918 announce AS-DCONE
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    + ECIX FRA                 +
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    + DE-CIX FRA                +
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    + Stuttgart IX               +
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Send trouble queries or problems to noc@dc1.com
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Abuse is exclusively handled by abuse@dc1.com
remarks:    -----------------------------------------------------------
admin-c:    CNTR1-RIPE
tech-c:     CNTR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-DCONE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2018-02-26T13:38:25Z
last-modified: 2020-05-12T08:39:28Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DOG1-RIPE
org-name:    Datacenter One GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Neue Brucke 8
address:    70173
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49 711 25290 0
admin-c:    CNTR1-RIPE
tech-c:     CNTR1-RIPE
abuse-c:    AR39894-RIPE
mnt-ref:    MNT-DCONE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DCONE
created:    2017-04-10T07:29:15Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DC1 NOC Team
address:    Datacenter One GmbH
address:    Neue Bruecke 8
address:    D-70173 Stuttgart
address:    Germany
abuse-mailbox: abuse@dc1.com
nic-hdl:    CNTR1-RIPE
mnt-by:     MNT-DCONE
admin-c:    JJJ42
admin-c:    HR3928-RIPE
admin-c:    ST13472-RIPE
tech-c:     JJJ42
tech-c:     HR3928-RIPE
tech-c:     ST13472-RIPE
remarks:    DC1 NOC Team
remarks:    Report abuse/spam problems to abuse@dc1.com
remarks:    Report any other problems to noc@dc1.com
org:      ORG-DOG1-RIPE
created:    2020-04-15T20:08:57Z
last-modified: 2022-06-15T11:06:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]