| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.56.11 (lg) / ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:380b::3eb:380b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IRTRANSIT1 AS59703

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59703
as-name:    IRTRANSIT1
org:      ORG-PDCP2-RIPE
import:     from AS39501 accept ANY
export:     to AS39501 announce ANY
import:     from AS16322 accept AS16322
import:     from AS61061 accept ANY
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce ANY
export:     to AS16322 announce ANY
export:     to AS61061 announce AS61061
admin-c:    FoFa62-RIPE
tech-c:     FoFa62-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FOROUD
mnt-by:     mnt-ir-parvaresh-1
mnt-by:     PARSONLINE-MNT
created:    2017-08-07T06:17:33Z
last-modified: 2019-08-26T12:40:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PDCP2-RIPE
org-name:    Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave,
address:    1586758113
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982188712451
admin-c:    MJF88-RIPE
tech-c:     MJF88-RIPE
abuse-c:    AR54602-RIPE
mnt-ref:    mnt-ir-parvaresh-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ir-parvaresh-1
created:    2019-08-07T09:33:59Z
last-modified: 2020-12-16T12:46:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Foroud Faghihi
address:    No.74 - Nahid St. - North Mirza Shirazi St. Motahhari Ave - Tehran - Iran
phone:     +982191029102
nic-hdl:    FoFa62-RIPE
mnt-by:     MNT-FOROUD
created:    2014-12-06T09:02:14Z
last-modified: 2017-07-19T07:20:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]