| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SACOM AS59670

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59670
as-name:    SACOM
org:      ORG-SSSB1-RIPE
import:     from AS201122 accept ANY
export:     to AS201122 announce AS59670
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS59670
admin-c:    SB12978-RIPE
tech-c:     SB12978-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     MNT-SACOM
created:    2012-09-14T10:08:09Z
last-modified: 2018-09-04T11:15:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSzo6-RIPE

organisation:  ORG-SSSB1-RIPE
org-name:    SACOM SYSTEM Sebastian Bialkowski
org-type:    OTHER
address:    ul. Hlonda 42/1A
address:    41-704 Ruda Slaska
address:    Poland
abuse-c:    AR24501-RIPE
mnt-ref:    TKPSA-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2008-04-15T09:28:10Z
last-modified: 2014-11-17T16:41:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian Bialkowski
address:    SACOM SYSTEM
address:    ul. Kardyna?a Hlonda 42/1a
address:    41-704 Ruda Slaska
address:    POLAND
phone:     +48327186600
nic-hdl:    SB12978-RIPE
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     MNT-SACOM
created:    2010-12-15T00:14:51Z
last-modified: 2017-10-30T22:12:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]