| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  shaarei-Mishpat-College AS59648

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59648
as-name:    shaarei-Mishpat-College
org:      ORG-SA1103-RIPE
import:     from AS8551 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8551 announce AS59648
import:     from AS5486 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5486 announce AS59648
admin-c:    BNT1-RIPE
tech-c:     Rs14991-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8551-MNT
created:    2012-09-04T15:36:31Z
last-modified: 2018-09-04T11:15:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL9-RIPE

organisation:  ORG-SA1103-RIPE
org-name:    Sha'arei-Mishpat-college
country:    IL
org-type:    OTHER
address:    1 Aliyat Hanoar ST.
address:    Hod Hasharon 45101
address:    Israel
phone:     +972-9-7750318
fax-no:     +972-9-7407264
abuse-c:    AR25446-RIPE
admin-c:    BHT2-RIPE
tech-c:     Rs14991-RIPE
mnt-ref:    AS8551-MNT
mnt-by:     AS8551-MNT
created:    2012-08-02T12:03:09Z
last-modified: 2022-12-01T16:46:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BEZEQINT NETWORKING TEAM
address:    Bezeq International
address:    40 hashacham st.
address:    Petach Tikva 49170 Israel
phone:     +972 1 800014014
fax-no:     +972 3 9257674
admin-c:    MR916-RIPE
tech-c:     MR916-RIPE
tech-c:     RD1278-RIPE
nic-hdl:    BNT1-RIPE
remarks:    Please Send Spam and Abuse ONLY to abuse@bezeqint.net
mnt-by:     AS8551-MNT
created:    2005-09-27T12:31:29Z
last-modified: 2018-12-05T14:57:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roy schwartz
address:    1 Aliyat Hanoar ST.
address:    Hod Hasharon 45101
address:    Israel
phone:     +972-9-7750318
fax-no:     +972-9-7407264
mnt-by:     AS8551-MNT
nic-hdl:    Rs14991-RIPE
created:    2012-08-02T11:58:12Z
last-modified: 2012-08-02T11:58:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]