| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LUREIT-AS AS59639

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59639
as-name:    LUREIT-AS
org:      ORG-LI120-RIPE
import:     from AS59848 accept ANY
export:     to AS59848 announce AS59639
admin-c:    AA38568-RIPE
tech-c:     EA7199-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-ru-lureit-1-MNT
created:    2021-09-15T08:08:54Z
last-modified: 2023-02-28T09:10:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LI120-RIPE
org-name:    LLC "LURE IT"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Bol'shaya cheremushkinskaya str., 34-AM610
address:    117218
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 499 705 71 44
admin-c:    AA38568-RIPE
tech-c:     EA7199-RIPE
abuse-c:    AR65019-RIPE
mnt-ref:    lir-ru-lureit-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-ru-lureit-1-MNT
created:    2021-09-13T07:22:26Z
last-modified: 2021-09-13T07:22:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Admin
address:    RUSSIAN FEDERATION
address:    Moscow
address:    117218
address:    Bol'shaya cheremushkinskaya str., 34-AM610
phone:     +7 499 705 71 44
nic-hdl:    AA38568-RIPE
mnt-by:     lir-ru-lureit-1-MNT
created:    2021-09-13T07:22:26Z
last-modified: 2021-09-13T07:22:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Engineer
address:    RUSSIAN FEDERATION
address:    Moscow
address:    117218
address:    Bol'shaya cheremushkinskaya str., 34-AM610
phone:     +7 499 705 71 44
nic-hdl:    EA7199-RIPE
mnt-by:     lir-ru-lureit-1-MNT
created:    2021-09-13T07:22:26Z
last-modified: 2021-09-13T07:22:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]