| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CampinaDigital AS59631

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59631
as-name:    CampinaDigital
org:      ORG-CDS5-RIPE
import:     FROM AS6739 accept ANY
import:     FROM AS15704 accept ANY
import:     FROM AS29119 accept ANY
import:     FROM AS200845 accept ANY
export:     to AS6739 announce AS59631
export:     to AS15704 announce AS59631
export:     to AS29119 announce AS59631
export:     to AS200845 announce AS59631
admin-c:    FJBG2012-RIPE
tech-c:     FJBG2012-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     kikocampina
created:    2012-08-30T15:11:17Z
last-modified: 2021-02-04T17:51:21Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-UTES1-RIPE

organisation:  ORG-CDS5-RIPE
org-name:    Campina Digital S.L
org-type:    OTHER
address:    Calle Real 60, Torredonjimeno, Jaen, Spain
abuse-c:    AC30187-RIPE
mnt-ref:    cmehdi
mnt-by:     cmehdi
created:    2012-06-25T09:13:47Z
last-modified: 2016-02-15T16:51:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Francisco Bueno Granadino
address:    C\Real 6, Torredonjimeno Jaen
phone:     +34953344080
nic-hdl:    FJBG2012-RIPE
mnt-by:     mnt-UTE
created:    2012-06-29T09:28:55Z
last-modified: 2012-06-29T09:28:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]