| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KorekTel AS59625

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59625
as-name:    KorekTel
org:      ORG-KTCF1-RIPE
import:     from AS21277 accept ANY
import:     from AS210021 accept ANY
export:     to AS21277 announce AS59625
export:     to AS210021 announce AS59625
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS39216 announce AS59625
admin-c:    RS18953-RIPE
tech-c:     RS18953-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     korek-ripe
created:    2015-03-17T07:37:26Z
last-modified: 2022-01-24T07:32:01Z
source:     RIPE
import:     from AS44217 accept ANY
export:     to AS44217 announce AS59625

organisation:  ORG-KTCF1-RIPE
org-name:    Korek Telecom Company for Communications LLC
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    EMC Building, Masif Road
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +9647507703628
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    korek-ripe
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     korek-ripe
abuse-c:    KI943-RIPE
created:    2015-01-14T17:10:11Z
last-modified: 2022-01-25T12:53:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     KorekTel IP Networks Team
address:    Erbil - Iraq
phone:     +9647507703628
nic-hdl:    RS18953-RIPE
mnt-by:     korek-ripe
created:    2015-01-14T18:51:30Z
last-modified: 2022-01-24T07:37:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]