| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KIAE-COMPUTING-AS AS59624

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59624
as-name:    KIAE-COMPUTING-AS
descr:     supercomputing division
org:      ORG-KIAE1-RIPE
import:     from AS513 action pref=20135; accept AS-CERN
export:     to AS513 announce AS-KIAE-GRID
import:     from AS2118 action pref=10135; accept ANY
export:     to AS2118 announce AS59624
import:     from AS2148 action pref=30135; accept AS2148
export:     to AS2148 announce ANY
import:     from AS2603 action pref=30025; accept AS2603
export:     to AS2603 announce AS59624
import:     from AS2643 action pref=50135; accept AS2643
export:     to AS2643 announce ANY
import:     from AS2683 action pref=50135; accept AS-RADIOMSU
export:     to AS2683 announce AS-KIAE-GRID
import:     from AS2875 action pref=50135; accept AS2875
export:     to AS2875 announce ANY
import:     from AS3267 action pref=50135; accept AS-RUNNET
export:     to AS3267 announce AS-KIAE-GRID
import:     from AS5568 action pref=50125; accept AS-RBNET
export:     to AS5568 announce AS-KIAE-GRID
import:     from AS6801 action pref=50125; accept AS6801
export:     to AS6801 announce ANY
import:     from AS9002 action pref=10130; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-KIAE-GRID
import:     from AS29493 action pref=50125; accept AS29493
export:     to AS29493 announce ANY
import:     from AS57484 action pref=30130; accept AS57484
export:     to AS57484 announce AS59624
import:     from AS58255 action pref=50125; accept AS58255
export:     to AS58255 announce ANY
import:     from AS8631 action pref=20100; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-KIAE-GRID
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS59624:AS-AMS-IX-EXCEPTIONS accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS59624:AS-AMS-IX-EXCEPTIONS announce AS-KIAE-GRID
admin-c:    PWR-RIPE
admin-c:    ASS73-RIPE
tech-c:     PWR-RIPE
tech-c:     ASS73-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS59624-MNT
created:    2012-08-27T10:05:28Z
last-modified: 2021-03-05T06:05:58Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-KIAE1-RIPE
org-name:    Federal State Institution Russian Scientific Center Kurchatovsky institute
org-type:    OTHER
address:    1, Kurchatov Sq.
address:    123182 Moscow Russia
abuse-c:    AR23686-RIPE
mnt-ref:    AS6801-MNT
mnt-by:     AS6801-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2010-11-09T14:23:27Z
last-modified: 2017-10-30T15:31:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Shitov
address:    Russia, 123182, Moscow, Kurchatov square, 1
phone:     +7 499 196-71-00 ext.3362
nic-hdl:    ASS73-RIPE
mnt-by:     ASS73-MNT
created:    2008-06-03T11:28:33Z
last-modified: 2019-11-13T11:56:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eygene Ryabinkin
address:    Russia, 123182, Moscow, Kurchatov square, 1
phone:     +7 499 196-77-77
nic-hdl:    PWR-RIPE
mnt-by:     PWR-MNT
created:    2013-03-13T13:45:53Z
last-modified: 2015-12-29T08:49:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]