| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SERVERUM-AS AS59615

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59615
as-name:    SERVERUM-AS
org:      ORG-SS912-RIPE
import:     from AS43317 accept ANY
export:     to AS43317 announce AS59615
import:     from AS52173 accept ANY
export:     to AS52173 announce AS59615
admin-c:    SRVM5252-RIPE
tech-c:     SRVM5252-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVERUM-MNT
created:    2018-11-26T12:07:31Z
last-modified: 2018-11-26T12:07:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS912-RIPE
org-name:    SIA Serverum
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Peldu 33/35 - 13
address:    LV3401
address:    Liepaja
address:    LATVIA
phone:     +37163911204
admin-c:    SRVM5252-RIPE
tech-c:     SRVM5252-RIPE
abuse-c:    ABS5252-RIPE
mnt-ref:    SERVERUM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SERVERUM-MNT
created:    2018-11-23T15:02:32Z
last-modified: 2021-11-15T11:44:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SIA Serverum Contact
address:    Liepaja
address:    Latvia
phone:     +37163911204
abuse-mailbox: abuse@serverum.com
remarks:    *************************************************
remarks:    * For spam/abuse/security issues please contact *
remarks:    * abuse@serverum.com              *
remarks:    * The contents of your abuse email will be   *
remarks:    * forwarded directly on to our client for    *
remarks:    * handling.                   *
remarks:    *************************************************
remarks:
remarks:    *************************************************
remarks:    * Any questions on Peering/Routing please send *
remarks:    * to noc@serverum.com              *
remarks:    *************************************************
org:      ORG-SRVM1-RIPE
admin-c:    AI5252-RIPE
tech-c:     AI5252-RIPE
nic-hdl:    SRVM5252-RIPE
mnt-by:     SERVERUM-MNT
created:    2018-01-15T00:40:52Z
last-modified: 2018-11-26T12:31:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]