| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GIGANET-AS AS59611

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59611
as-name:    GIGANET-AS
org:      ORG-GIwT1-RIPE
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS59611
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS59611
admin-c:    PJ3338-RIPE
tech-c:     PJ3338-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PJ47673-MNT
mnt-by:     DCENTER-MNT
created:    2012-08-21T14:14:37Z
last-modified: 2018-09-04T11:15:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-dszo13-RIPE

organisation:  ORG-GIwT1-RIPE
org-name:    GigaNet Pawel Jastrzebski
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo
abuse-c:    AR19726-RIPE
mnt-ref:    PJ47673-MNT
mnt-ref:    NETRONIK-MNT
mnt-by:     PJ47673-MNT
created:    2012-08-03T08:30:37Z
last-modified: 2022-12-01T16:27:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Jastrzebski
address:    Osiedle Mlodych 23
address:    19-200 Grajewo
address:    POLAND
phone:     +48 664 425 681
nic-hdl:    PJ3338-RIPE
mnt-by:     PJ47673-MNT
created:    2012-08-03T08:28:59Z
last-modified: 2014-03-28T11:25:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]