| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZAINGP-AS AS59605

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59605
as-name:    ZAINGP-AS
org:      ORG-MLW1-RIPE
import:     from AS42961 accept ANY
import:     from AS43766 accept ANY
import:     from AS31452 accept ANY
import:     from AS36998 accept ANY
import:     from AS59588 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS8781 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS-ZAINGP-UPSTREAM accept ANY
export:     to as3356 announce AS-ZAINGP
export:     to as8781 announce AS-ZAINGP
export:     to as6453 announce AS-ZAINGP
export:     to as6939 announce AS-ZAINGP
export:     to as1299 announce AS-ZAINGP
admin-c:    MR15836-RIPE
tech-c:     MR15836-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MR21064-MNT
created:    2012-08-17T15:55:06Z
last-modified: 2017-11-15T12:26:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MLW1-RIPE
org-name:    MENA LEVANT W.L.L
country:    BH
org-type:    LIR
address:    Zain HQ3 Bldg, 6th Floor, Airport Street
address:    P. O Box 22244
address:    Safat 13083
address:    KUWAIT
phone:     +96597709929
fax-no:     +96524644566
abuse-c:    AR14244-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MR21064-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MR21064-MNT
admin-c:    MR15836-RIPE
created:    2012-08-10T11:49:29Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Miraj Rajan
address:    Zain Group,
address:    Zain HQ1 Bldg, 5th Floor, Airport Street
address:    P. O Box 22244 Safat 13083,Kuwait
phone:     +96597709961
nic-hdl:    MR15836-RIPE
mnt-by:     MR21064-MNT
created:    2012-08-12T09:24:21Z
last-modified: 2012-08-14T10:15:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]