| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATLAS-TELECOM-AS AS59600

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59600
as-name:    ATLAS-TELECOM-AS
org:      ORG-ATL32-RIPE
admin-c:    DD6466-RIPE
tech-c:     KD2380-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS41268 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS13056 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS50952 accept ANY
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-ATLASTELECOM
export:     to AS12389 announce AS-ATLASTELECOM
export:     to AS41268 announce AS-ATLASTELECOM
export:     to AS20485 announce AS-ATLASTELECOM
export:     to AS13056 announce AS-ATLASTELECOM
export:     to AS31133 announce AS-ATLASTELECOM
export:     to AS50952 announce AS-ATLASTELECOM
export:     to AS8631 announce AS-ATLASTELECOM
import:     from AS62287 accept AS62287
export:     to AS62287 announce ANY
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-ATLASTELECOM
created:    2012-08-16T14:19:47Z
last-modified: 2023-03-15T20:15:41Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-ATL32-RIPE
org-name:    Atlas Telecom Ltd.
country:    RU
org-type:    OTHER
phone:     +74752755018
address:    34 Sovetskaya st, Tambov, Russia
admin-c:    DD6466-RIPE
tech-c:     KD2380-RIPE
abuse-c:    ATLN1-RIPE
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-ref:    MNT-ATLASTELECOM
created:    2012-08-13T13:23:06Z
last-modified: 2022-12-01T16:16:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dubensky Dmitry
phone:     +7 4752 420046
address:    34 Sovetskaya st, Tambov, Russia
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
nic-hdl:    DD6466-RIPE
created:    2014-02-11T10:29:16Z
last-modified: 2016-11-25T14:45:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kondratiev Dmitry
phone:     +79051205959
address:    34 Sovetskaya st, Tambov, Russia
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
nic-hdl:    KD2380-RIPE
created:    2014-02-11T10:29:16Z
last-modified: 2016-11-25T14:45:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]