| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZAINAS-IQ AS59588

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59588
as-name:    ZAINAS-IQ
org:      ORG-AATC2-RIPE
import:     from AS48832 accept ANY
import:     from AS50710 accept ANY
import:     from AS50597 accept ANY
export:     to AS48832 announce AS59588
export:     to AS50710 announce AS59588
export:     to AS50597 announce AS59588
import:     from AS203217 accept ANY
export:     to AS203217 announce AS59588
admin-c:    SS20536-RIPE
tech-c:     SS20536-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SS87276-MNT
created:    2012-08-14T13:19:35Z
last-modified: 2018-09-04T11:14:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AATC2-RIPE
org-name:    Al Atheer Telecommunication-Iraq Co. Ltd. Incorporated in Cayman Islands
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Hay Al-Mutanabi,Bldg 14,St 14, Dist605
address:    605
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647901903018
fax-no:     +96415418611
abuse-c:    AR15610-RIPE
mnt-ref:    SS87276-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SS87276-MNT
created:    2012-08-02T12:42:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:42:56Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    AA27662-RIPE

person:     Omar Delair
address:    Atheer Telecom (Zain-Iraq) Hay Al-Mutanabi,Bldg 14,St 14, Dist605 Baghdad Iraq
phone:     +9647901903016
nic-hdl:    SS20536-RIPE
mnt-by:     SS87276-MNT
created:    2012-08-12T11:44:21Z
last-modified: 2018-06-04T11:24:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]