| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETASK_AS AS59572

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59572
as-name:    NETASK_AS
descr:     ul. Klonowa 12d/14
descr:     56-400 Olesnica
org:      ORG-NKM1-RIPE
remarks:    +============== Local Peers ==========+
import:     from AS197790 accept AS197790
export:     to AS197790 announce AS59572
import:     from AS21132 accept ANY
export:     to AS21132 announce AS59572
import:     from AS35179 accept ANY
export:     to AS35179 announce AS59572
admin-c:    MK10345-RIPE
tech-c:     MK10345-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KORBANKSA-MNT
created:    2012-08-13T09:03:39Z
last-modified: 2018-10-11T09:48:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KSA63-RIPE

organisation:  ORG-NKM1-RIPE
org-name:    Knopielko Michal trading as Netask.pl
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Netask.pl
address:    Klonowa 12d / 14
address:    56400 OLESNICA
address:    PL
abuse-c:    AC30553-RIPE
mnt-by:     KORBANKSA-MNT
mnt-ref:    KORBANKSA-MNT
created:    2011-10-10T13:54:00Z
last-modified: 2023-08-24T12:26:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Konopielko
address:    ul. Klonowa 12D/14
address:    56-400 Olesnica
phone:     +48 750 62 62
mnt-by:     FINEMEDIA-MNT
nic-hdl:    MK10345-RIPE
created:    2011-01-03T10:27:13Z
last-modified: 2017-10-30T22:12:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]