| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IORTPC-AS AS59541

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59541
as-name:    IORTPC-AS
remarks:    Branch in Irkutsk
org:      ORG-FSET1-RIPE
import:     from AS31195 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=120; accept ANY
export:     to AS31195 announce AS59541
export:     to AS12389 announce AS59541
admin-c:    VV3262-RIPE
tech-c:     VV3262-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-IORTPC
created:    2012-08-06T14:48:24Z
last-modified: 2020-05-06T05:41:44Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-FSET1-RIPE
org-name:    Federal State-owned Enterprise "Russian Television and Radio Broadcasting Network"
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    664011, Irkutsk, Sverdlova st., 37
abuse-c:    AR21597-RIPE
mnt-ref:    MNT-IORTPC
mnt-by:     MNT-IORTPC
created:    2012-05-29T18:48:25Z
last-modified: 2022-12-01T16:26:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir A.Seregin
address:    664011, Irkutsk, Sverdlova st., 37
phone:     +7 3952 200-202 27825
nic-hdl:    VV3262-RIPE
mnt-by:     MNT-IORTPC
created:    2014-07-25T08:13:35Z
last-modified: 2021-02-12T01:50:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]