| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PITER-IX-ROSTOV AS59539

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59539
as-name:    PITER-IX-ROSTOV
org:      ORG-PCL30-RIPE
import:     from AS44050 action pref=100; accept AS-PIN
export:     to AS44050 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS44068 action pref=100; accept AS-ARBITAL
export:     to AS44068 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS57724 action pref=100; accept AS-DDOS-GUARD
export:     to AS57724 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS57363 action pref=100; accept AS-CDNVIDEO
export:     to AS57363 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS50509 action pref=100; accept AS-TRANSROUTE
export:     to AS50509 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS8636 action pref=100; accept AS-MAX
export:     to AS8636 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS62040 action pref=100; accept as-itk
export:     to AS62040 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS51200 action pref=100; accept AS-Di-DI
export:     to AS51200 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS48276 action pref=100; accept AS-SVCOM
export:     to AS48276 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS48276 action pref=100; accept AS-UT48-CUSTOMERS
export:     to AS48276 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS59653 action pref=100; accept AS56653:AS-AOL
export:     to AS59653 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS205784 action pref=100; accept AS205784
export:     to AS205784 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS25532 action pref=100; accept AS-MASTERHOST-TRANSIT
export:     to AS25532 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS206810 action pref=100; accept AS206810:AS-CUSTOMERS
export:     to AS206810 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS29226 action pref=100; accept AS-MASTERTEL
export:     to AS29226 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS47747 action pref=100; accept AS-TMK
export:     to AS47747 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS51341 action pref=100; accept AS-GSYST
export:     to AS51341 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS203473 action pref=100; accept AS203473
export:     to AS203473 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS47541 action pref=100; accept AS-VKONTAKTE
export:     to AS47541 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS60165 action pref=100; accept AS60165
export:     to AS60165 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS198367 action pref=100; accept AS-INKOTELECOM
export:     to AS198367 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS3285 action pref=100; accept AS-DELFA
export:     to AS3285 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS21446 action pref=100; accept AS-ALMAZTELECOM
export:     to AS21446 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS210644 action pref=100; accept AS210644
export:     to AS210644 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS57629 action pref=100; accept AS57629
export:     to AS57629 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS51685 action pref=100; accept AS51685
export:     to AS51685 announce as-piter-ix-rov
import:     from AS41268 action pref=100; accept AS41268
export:     to AS41268 announce as-piter-ix-rov
admin-c:    MNV32-RIPE
tech-c:     SEO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PITER-IX-MNT
mnt-by:     MNT-PIN
mnt-by:     MNT-PINSUPPORT
created:    2022-01-26T08:41:22Z
last-modified: 2023-08-26T12:24:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PCL30-RIPE
org-name:    Piter-IX Co. Ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Sofiyskaya st. 48, buildind 4A, room 11H, office 13/1
address:    192236
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78126772577
admin-c:    MNV32-RIPE
tech-c:     SEO-RIPE
abuse-c:    AR47363-RIPE
mnt-ref:    PITER-IX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PITER-IX-MNT
created:    2018-07-09T13:48:29Z
last-modified: 2022-12-15T10:33:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Metluk Nikolay Valeryevich
address:    korp. 1a 40 Slavy ave.,
address:    St.-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 4483863
fax-no:     +7 812 3093916
nic-hdl:    MNV32-RIPE
mnt-by:     MNT-PIN
created:    2007-11-08T00:04:35Z
last-modified: 2012-01-04T07:11:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Strukov Evgeny Olegovich
address:    Saint Petersburg, 192236
address:    Sofiyskaya Ulitsa 48, Lit A, room 11H, office 11/1
phone:     +7 812 6772525
nic-hdl:    SEO-RIPE
mnt-by:     MNT-PIN
created:    2007-11-21T20:44:31Z
last-modified: 2021-11-22T10:23:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]