| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  mm-as AS59536

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59536
as-name:    mm-as
org:      ORG-ML471-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-MIXMEDIA
import:     from AS13249 accept ANY
export:     to AS13249 announce AS-MIXMEDIA
import:     from as20764 accept ANY
export:     to as20764 announce AS-MIXMEDIA
import:     from as49588 accept ANY
export:     to as49588 announce AS-MIXMEDIA
import:     from AS15645 action pref=108; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-MIXMEDIA-IX
import:     from AS31210 action pref=108; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-MIXMEDIA-IX
import:     from AS59613 action pref=108; accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-MIXMEDIA-IX
import:     from as44884 accept AS-ONLINE-DN
export:     to as44884 announce ANY
import:     from as49631 accept AS-ISP-MEGANET
export:     to as49631 announce ANY
import:     from as50204 accept AS-ARHAT
export:     to as50204 announce ANY
import:     from as209595 accept AS209595
export:     to as209595 announce ANY
import:     from as209922 accept AS209922
export:     to as209922 announce ANY
import:     from as211921 accept AS211921
export:     to as211921 announce ANY
admin-c:    MIXM-RIPE
tech-c:     MIXM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mixmedia-mnt
created:    2017-11-17T14:19:55Z
last-modified: 2021-03-14T23:27:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TSL26-RIPE

organisation:  ORG-ML471-RIPE
org-name:    Mixmedia ltd.
org-type:    OTHER
address:    28, Freedom ave.
address:    02093
address:    Kiev
address:    UKRAINE
phone:     +380953621650
fax-no:     +380953621650
admin-c:    MIXM-RIPE
tech-c:     MIXM-RIPE
abuse-c:    MMAR4-RIPE
mnt-ref:    mixmedia-mnt
mnt-by:     mixmedia-mnt
created:    2017-10-20T20:51:14Z
last-modified: 2019-09-26T21:46:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MixMedia NOC
address:    28, Freedom ave., Kiev, UA
phone:     +380953621650
org:      ORG-ML471-RIPE
admin-c:    SAT98-RIPE
tech-c:     SAT98-RIPE
tech-c:     AVL55-RIPE
nic-hdl:    MIXM-RIPE
mnt-by:     mixmedia-mnt
created:    2015-06-30T19:19:04Z
last-modified: 2019-09-26T21:44:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]