| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.100.128 (lg) / ec2-35-153-100-128.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:6480::2399:6480 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CometeiNET-AS AS59532

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59532
as-name:    CometeiNET-AS
descr:     CometeiNET
org:      ORG-CTS63-RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE
import:     from AS49909 accept ANY
export:     to AS49909 announce AS59532
import:     from AS39737 accept ANY
export:     to AS39737 announce AS59532
admin-c:    GM3117-RIPE
tech-c:     GM3117-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMETEINET-MNT
created:    2021-12-01T14:38:03Z
last-modified: 2022-01-11T18:30:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CTS63-RIPE
org-name:    COMETEINET TELECOM SRL
org-type:    OTHER
address:    Costache Negruzzi Nr 182
address:    BRAILA BRAILA
address:    Romania
phone:     +40.721927937
admin-c:    GM3117-RIPE
tech-c:     GM3117-RIPE
abuse-c:    CTS164-RIPE
mnt-by:     COMETEINET-MNT
mnt-ref:    COMETEINET-MNT
created:    2021-11-30T16:52:06Z
last-modified: 2021-11-30T16:54:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gosman Mihai
address:    strada Cometei, nr. 5
address:    Braila, Romania RO
phone:     +40-721-927937
nic-hdl:    GM3117-RIPE
mnt-by:     PF-GOSMAN-MIHAI-MNT
created:    2008-01-18T13:33:05Z
last-modified: 2016-12-18T19:33:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]