| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  APPRIVER-RIPE AS59519

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59519
as-name:    APPRIVER-RIPE
org:      ORG-AL251-RIPE
import:     from AS1836 accept ANY
import:     from AS25148 accept ANY
export:     to AS1836 announce AS59519
export:     to AS25148 announce AS59519
admin-c:    AH7737-RIPE
tech-c:     AH7737-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AH3021-MNT
created:    2012-07-31T12:48:19Z
last-modified: 2017-11-15T12:25:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AL251-RIPE
org-name:    Zix International AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Industriestrasse 33
address:    5242
address:    Lupfig
address:    SWITZERLAND
phone:     +0018509325338
fax-no:     +0018509325339
abuse-c:    AA25976-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AH3021-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AH3021-MNT
created:    2012-07-16T12:22:41Z
last-modified: 2022-04-06T07:57:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     AppRiver AG Hostmaster
address:    Industriestrasse 20
address:    5242 Lupfig
address:    Switzerland
phone:     +41 564 441 282
nic-hdl:    AH7737-RIPE
mnt-by:     AH3021-MNT
created:    2012-07-16T14:19:20Z
last-modified: 2022-06-06T15:04:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]