| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SEVENTECH AS59513

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59513
as-name:    SEVENTECH
org:      ORG-DL324-RIPE
import:     from AS200044 accept ANY
export:     to AS200044 announce AS59513
admin-c:    DK8830-RIPE
tech-c:     DK8830-RIPE
admin-c:    NO2136-RIPE
tech-c:     NO2136-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     SEVENTECH-MNT
created:    2018-08-21T11:18:16Z
last-modified: 2023-05-05T17:10:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-DL324-RIPE
org-name:    SevenTech LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    32A, Khoroshevskoe shosse, 415-1, Moscow, Russia
abuse-c:    ACRO18270-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     SEVENTECH-MNT
created:    2018-08-15T11:14:35Z
last-modified: 2022-12-01T17:10:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations
address:    32A, Khoroshevskoe shosse, 415-1, Moscow, Russia
nic-hdl:    NO2136-RIPE
mnt-by:     SEVENTECH-MNT
created:    2023-05-05T14:13:35Z
last-modified: 2023-05-05T14:13:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy Kulishenko
address:    32A, Khoroshevskoe shosse, 415-1, Moscow, Russia
phone:     +7 926 5661619
nic-hdl:    DK8830-RIPE
mnt-by:     SEVENTECH-MNT
created:    2018-08-15T11:06:00Z
last-modified: 2020-09-29T15:29:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]