| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IR-SUMS AS59506

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59506
as-name:    IR-SUMS
org:      ORG-FPUo1-RIPE
import:     from AS12880 accept any
import:     from AS44400 accept any
import:     from AS61391 accept any
import:     from AS49100 accept any
import:     from AS48159 accept any
export:     to AS12880 announce AS59506
export:     to AS44400 announce AS59506
export:     to AS48159 announce AS59506
export:     to AS61391 announce AS59506
export:     to AS49100 announce AS59506
default:    to AS44400
admin-c:    HS800
admin-c:    MS29569-RIPE
tech-c:     MS29569-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MIHAN
mnt-by:     MNT-SUMS
created:    2012-07-27T12:33:56Z
last-modified: 2022-02-12T11:58:43Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-MCSC2-RIPE

organisation:  ORG-FPUo1-RIPE
org-name:    Fars Province University of Medical Science and Health Care Services
org-type:    other
address:    Central Building Of Shiraz University of Medical Sciences
address:    Zand St.,Shiraz-IRAN
phone:     +98 711 2337598
fax-no:     +98 711 2331631
tech-c:     SHFM1-RIPE
admin-c:    SHFM1-RIPE
tech-c:     PI-RIPE
tech-c:     MS29569-RIPE
mnt-ref:    MNT-MIHAN
abuse-c:    SUMS-RIPE
mnt-by:     MNT-MIHAN
created:    2012-07-24T18:50:03Z
last-modified: 2017-10-30T14:40:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hamed Shafaghi
address:    Unit 1,Floor 6,Spadan-Saman Building,Bahonar AV
address:    Esfahan-IRAN
phone:     +98-3133461350
phone:     +98-935-8506020
fax-no:     +98-21-89785050
nic-hdl:    HS800
mnt-by:     MNT-Hamed
created:    2010-05-25T05:04:57Z
last-modified: 2016-11-06T12:18:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mehdi Sharafkhah
address:    Fars Province University of Medical Science and Health Care Services
phone:     +98 711 2122037
nic-hdl:    MS29569-RIPE
mnt-by:     MNT-MIHAN
created:    2012-07-24T19:19:59Z
last-modified: 2012-07-24T19:19:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]