| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  vpsville-AS AS59504

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59504
descr:     Hosting vpsville.ru
as-name:    vpsville-AS
org:      ORG-VL264-RIPE
import:     from AS8732 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50214 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29076 action pref=50; accept ANY
import:     from AS50113 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31500 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8732 announce AS59504
export:     to AS50214 announce AS59504
export:     to AS29076 announce AS59504
export:     to AS50113 announce AS59504
export:     to AS31500 announce AS59504
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29076 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50113 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29076 announce AS59504
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50113 announce AS59504
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 announce AS59504
status:     ASSIGNED
admin-c:    AG22694-RIPE
tech-c:     AG22694-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-vpsville1-1-mnt
mnt-by:     ru-vpsville2-1-mnt
mnt-by:     VPSVILLE-mnt
created:    2012-07-27T11:27:24Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VL264-RIPE
org-name:    LLC Vpsville
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Kulikovskaya street, 12, office 510a
address:    117628
mnt-ref:    lir-ru-ip4market-1-MNT
mnt-ref:    Renets-mnt
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956629833
admin-c:    AG22694-RIPE
tech-c:     AG22694-RIPE
abuse-c:    AR47719-RIPE
mnt-ref:    ru-vpsville1-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-vpsville1-1-mnt
created:    2018-08-01T12:21:57Z
last-modified: 2023-05-24T12:31:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Galaev
address:    Kulikovskaya street, 12, office 510a
address:    117628
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956629833
nic-hdl:    AG22694-RIPE
mnt-by:     ru-vpsville1-1-mnt
mnt-by:     VPSVILLE-mnt
created:    2018-08-01T12:21:56Z
last-modified: 2019-01-16T13:30:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]