| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IPSERVICE-AS AS59478

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59478
as-name:    IPSERVICE-AS
org:      ORG-LIS14-RIPE
import:     from AS3261 accept ANY
import:     from AS12773 accept ANY
import:     from AS47809 accept ANY
export:     to AS3261 announce AS59478
export:     to AS12773 announce AS59478
export:     to AS47809 announce AS59478
admin-c:    DK4838-RIPE
admin-c:    MIA44-RIPE
tech-c:     DK4838-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-IPSERVICE
created:    2012-07-20T06:01:08Z
last-modified: 2018-09-04T11:14:13Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TCI1-RIPE

organisation:  ORG-LIS14-RIPE
org-name:    LLC IP SERVICE
org-type:    OTHER
geoloc:     48.009793173444436 37.80464172363281
address:    Donetsk, Batyshcheva str, 2a
mnt-ref:    MNT-IPSERVICE
mnt-by:     MNT-IPSERVICE
abuse-c:    IAH15-RIPE
created:    2012-07-13T16:54:02Z
last-modified: 2017-10-30T15:32:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitrij Khmara
address:    Batischeva, 2a
address:    Ukraine, Donetsk
phone:     +38 062 386-70-20
nic-hdl:    DK4838-RIPE
mnt-by:     MNT-IPSERVICE
created:    2012-07-04T10:30:04Z
last-modified: 2021-06-03T14:32:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy Hmara
address:    Donetsk
phone:     +380623867020
nic-hdl:    MIA44-RIPE
mnt-by:     EAST_NET-MNT
created:    2008-10-23T21:34:15Z
last-modified: 2022-07-21T05:21:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]