| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOLIDO-NETWORKS AS59469

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59469
as-name:    SOLIDO-NETWORKS
descr:     Sentia Danmark A/S
descr:     Smedeland 32
descr:     DK-2600 Glostrup
remarks:    Solido is now part of Sentia Danmark
org:      ORG-JA1-RIPE
remarks:    Transit
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-SENTIADK
import:     from AS16095 accept ANY
export:     to AS16095 announce ANY
remarks:    Peerings
import:     from AS2119 accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 announce AS-SENTIADK
import:     from AS1835 accept AS-DEIC
export:     to AS1835 announce AS-SENTIADK
import:     from AS3292 accept AS-TDCNET
export:     to AS3292 announce AS-SENTIADK
import:     from AS16245 accept AS-NGDC
export:     to AS16245 announce AS-SENTIADK
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 announce AS-SENTIADK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-SENTIADK
import:     from AS8473 accept AS-BAHNHOF
export:     to AS8473 announce AS-SENTIADK
import:     from AS9120 accept AS-SURFTOWN
export:     to AS9120 announce AS-SENTIADK
import:     from AS9167 accept AS-WEBPARTNER
export:     to AS9167 announce AS-SENTIADK
import:     from AS12552 accept AS-IPO
export:     to AS12552 announce AS-SENTIADK
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-SENTIADK
import:     from AS15516 accept AS-DK-ARROWHEAD
export:     to AS15516 announce AS-SENTIADK
import:     from AS15782 accept AS-PERSPEKTIV
export:     to AS15782 announce AS-SENTIADK
import:     from AS20618 accept AS-INFOCONNECT
export:     to AS20618 announce AS-SENTIADK
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-SENTIADK
import:     from AS29266 accept AS-DANMARKSRADIO
export:     to AS29266 announce AS-SENTIADK
import:     from AS29695 accept AS-LYSETELE
export:     to AS29695 announce AS-SENTIADK
import:     from AS31027 accept AS-NIANET
export:     to AS31027 announce AS-SENTIADK
import:     from AS39839 accept AS-NIC-DK
export:     to AS39839 announce AS-SENTIADK
import:     from AS42541 accept AS42541
export:     to AS42541 announce AS-SENTIADK
import:     from AS44134 accept AS44134
export:     to AS44134 announce AS-SENTIADK
import:     from AS197301 accept AS-PARKNET
export:     to AS197301 announce AS-SENTIADK
remarks:    Customers
import:     from AS12617 accept AS-SOLIDOHOSTING
export:     to AS12617 announce ANY
import:     from AS16244 accept AS16244
export:     to AS16244 announce ANY
import:     from AS57860 accept AS57860
export:     to AS57860 announce ANY
import:     from AS197317 accept AS-247E
export:     to AS197317 announce ANY
import:     from AS198794 accept AS198794
export:     to AS198794 announce ANY
import:     from AS199795 accept AS-ONEMARK
export:     to AS199795 announce ANY
import:     from AS201595 accept AS201595
export:     to AS201595 announce ANY
import:     from AS203570 accept AS203570
export:     to AS203570 announce ANY
import:     from AS205662 accept AS-APALLAS
export:     to AS205662 announce ANY
admin-c:    SOL17-RIPE
tech-c:     SOL18-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SOLIDO
created:    2012-07-19T06:10:21Z
last-modified: 2019-12-19T09:17:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JA1-RIPE
org-name:    Sentia Denmark A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Smedeland 32
address:    2600
address:    Glostrup
address:    DENMARK
phone:     +45 33 36 63 00
fax-no:     +45 33 36 63 01
admin-c:    TR4021-RIPE
admin-c:    JN500-RIPE
admin-c:    YOYO-RIPE
mnt-ref:    JAYNET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JAYNET
abuse-c:    JN500-RIPE
created:    2004-04-17T11:14:24Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SOLIDO ADMINS
address:    Smedeland 32
address:    DK-2600 Glostrup
address:    Denmark
admin-c:    CH1862-RIPE
admin-c:    RSH18-RIPE
abuse-mailbox: abuse@solido.net
tech-c:     CH1862-RIPE
tech-c:     RSH18-RIPE
nic-hdl:    SOL17-RIPE
mnt-by:     MNT-SOLIDO
created:    2011-01-07T10:21:09Z
last-modified: 2018-03-09T12:51:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SOLIDO TECH
address:    Lyskaer 3A
address:    2730 Herlev
address:    Denmark
admin-c:    RSH18-RIPE
tech-c:     RSH18-RIPE
nic-hdl:    SOL18-RIPE
mnt-by:     MNT-SOLIDO
mnt-by:     JAYNET
created:    2011-01-07T10:25:36Z
last-modified: 2018-07-03T10:07:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]