| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLOUDBROKERS-AS AS59456

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59456
as-name:    CLOUDBROKERS-AS
org:      ORG-CIG7-RIPE
import:     from AS39912 action pref=100; accept ANY
export:     to AS39912 announce AS-CLOUDBROKERS
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-CLOUDBROKERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-CLOUDBROKERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-CLOUDBROKERS
admin-c:    CLO18-RIPE
tech-c:     CLO18-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CLOUDBROKERS
created:    2012-07-16T06:44:56Z
last-modified: 2020-10-25T17:25:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CIG7-RIPE
org-name:    Cloud-Brokers IT-Services GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Lannerweg 53
address:    9201
address:    KRUMPENDORF
address:    AUSTRIA
phone:     +43676848267201
fax-no:     +43422925520
abuse-c:    CLO18-RIPE
mnt-ref:    MNT-CLOUDBROKERS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CLOUDBROKERS
created:    2012-05-18T14:05:58Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      cloudBrokers - Hostmaster and Abuse
org:      ORG-CIG7-RIPE
address:    cloudBrokers IT-Services GmbH
address:    Lannerweg 53
address:    9201 KRUMPENDORF
address:    Austria
abuse-mailbox: office@cloudbrokers.at
admin-c:    HK9201-RIPE
admin-c:    BR9560-RIPE
mnt-by:     MNT-CLOUDBROKERS
nic-hdl:    CLO18-RIPE
created:    2020-04-30T07:37:02Z
last-modified: 2020-04-30T07:44:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]