| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.173.35.159 (lg) / ec2-35-173-35-159.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ad:239f::23ad:239f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RAV-NET-01 AS59431

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59431
as-name:    RAV-NET-01
org:      ORG-RTC4-RIPE
import:     from AS30902 accept AS30902
import:     from AS42337 accept AS42337
import:     from AS51074 accept AS51074
import:     from AS43754 accept AS43754
import:     from AS5081 accept AS5081
export:     to AS30902 announce AS59431
export:     to AS42337 announce AS59431
export:     to AS51074 announce AS59431
export:     to AS43754 announce AS59431
export:     to AS5081 announce AS59431
admin-c:    AA11700-RIPE
tech-c:     AA11700-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AA97621-MNT
created:    2012-07-10T12:48:21Z
last-modified: 2021-08-15T03:49:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RTC4-RIPE
org-name:    Ravand Tazeh Co,.PJS.
country:    IR
org-type:    LIR
address:    133 Mirdamad St. P1
address:    1911618433
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982126401650
fax-no:     +982126401656
abuse-c:    AR15660-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AA97621-MNT
mnt-ref:    AA97621-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
descr:     www.ouriran.com
created:    2012-02-27T16:25:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Amir Akhoundi
address:    No.133 MirDamad Av. Tehran Iran
phone:     +9821 26401650
nic-hdl:    AA11700-RIPE
mnt-by:     AA97621-MNT
created:    2012-02-27T18:51:55Z
last-modified: 2012-02-27T18:51:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]