| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTEXON AS59426

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59426
as-name:    INTEXON
org:      ORG-IL695-RIPE
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS-ANY announce AS59426
import:     from AS212027 accept AS59426
export:     to AS212027 announce AS59426
admin-c:    IL2667-RIPE
tech-c:     IL2667-RIPE
abuse-c:    ACRO42266-RIPE
sponsoring-org: ORG-SA4302-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTEXON-MNT
mnt-by:     SBMT
created:    2021-07-13T06:14:13Z
last-modified: 2023-02-03T23:10:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IL695-RIPE
org-name:    INTEXON LTD
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
abuse-c:    ACRO42220-RIPE
mnt-ref:    INTEXON-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-by:     INTEXON-MNT
created:    2021-07-09T23:23:23Z
last-modified: 2022-12-01T17:15:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INTEXON LTD
address:    27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
nic-hdl:    IL2667-RIPE
mnt-by:     INTEXON-MNT
created:    2021-07-09T23:16:55Z
last-modified: 2021-07-09T23:16:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]