| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INNETRA-AS AS58349

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58349
as-name:    INNETRA-AS
org:      ORG-EPLT1-RIPE
import:     from AS57724 accept ANY
export:     to AS57724 announce AS58349
import:     from AS59711 accept ANY
export:     to AS59711 announce AS58349
admin-c:    NAD43-RIPE
tech-c:     NAD43-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NIMBLYNET-MNT
mnt-by:     lir-uk-innetra-1-MNT
created:    2020-11-10T14:39:41Z
last-modified: 2021-09-24T11:41:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EPLT1-RIPE
org-name:    Elna Paulette Lafortune trading as INNETRA PC
org-type:    LIR
address:    3 1/2 Miles Phillip S. W. Goldson Highway
address:    123654
address:    Belize City
address:    BELIZE
country:    GB
phone:     +551146733511
admin-c:    NAD43-RIPE
tech-c:     NOC334-RIPE
abuse-c:    NAD43-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-innetra-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-innetra-1-MNT
created:    2021-04-22T07:39:11Z
last-modified: 2021-09-24T11:43:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NimblyNet Abuse Dept
abuse-mailbox: alwaysstablekernel@gmail.com
address:    New Horizon Building, Ground Floor, 3 1/2 Miles Phillip S. W. Goldson Highway, Belize City, Belize
nic-hdl:    NAD43-RIPE
mnt-by:     NIMBLYNET-MNT
created:    2021-09-21T18:13:28Z
last-modified: 2021-09-21T18:16:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]