| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  eSlupsk-AS AS58335

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58335
as-name:    eSlupsk-AS
remarks:    Slupsk Metropolitan Network
org:      ORG-UMwS1-RIPE
import:     from AS12831 accept ANY
export:     to AS12831 announce AS58335
import:     from AS197502 accept ANY
export:     to AS197502 announce AS58335
admin-c:    PJ3287-RIPE
tech-c:     PJ3287-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     um_slupsk
created:    2012-06-28T13:09:57Z
last-modified: 2018-09-04T11:13:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TUoG1-RIPE

organisation:  ORG-UMwS1-RIPE
org-name:    Urzad Miejski w Slupsku
org-type:    OTHER
address:    Urzad Miejski w Slupsku
address:    Plac Zwyciestwa 3
address:    76-200 Slupsk
address:    POLAND
abuse-c:    AR18660-RIPE
mnt-ref:    um_slupsk
mnt-by:     um_slupsk
created:    2012-06-13T08:39:47Z
last-modified: 2019-05-13T16:48:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Jackowiak
address:    Urzad Miejski w Slupsku
address:    Plac Zwyciestwa 3
address:    76-200 Slupsk
address:    Poland
phone:     +48 59 8488489
nic-hdl:    PJ3287-RIPE
mnt-by:     um_slupsk
created:    2012-05-08T10:32:05Z
last-modified: 2012-05-08T10:32:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]