| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASLANNET AS58332

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58332
as-name:    ASLANNET
org:      ORG-NVPP1-RIPE
import:     from AS3255 action pref=120; accept ANY
import:     from AS30886 action pref=120; accept ANY
import:     from AS43266 action pref=120; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS58332
export:     to AS30886 announce AS58332
export:     to AS43266 announce AS58332
admin-c:    NP4514-RIPE
tech-c:     NP4514-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ua-protsykevych-1-mnt
created:    2012-06-27T13:30:26Z
last-modified: 2024-03-04T06:55:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NVPP1-RIPE
org-name:    Nataliya Vasylivna Protsykevych
country:    UA
org-type:    LIR
address:    1 Svientsitskii Str.
address:    79011
address:    Lviv
address:    UKRAINE
phone:     +380673411644
phone:     +380676703081
admin-c:    NP4514-RIPE
tech-c:     NP4514-RIPE
abuse-c:    AR43604-RIPE
mnt-ref:    ua-protsykevych-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ua-protsykevych-1-mnt
created:    2017-10-24T15:19:46Z
last-modified: 2021-06-15T07:11:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nataliya Protsykevych
address:    1 Svientsitskii Str.
address:    79011
address:    Lviv
address:    UKRAINE
phone:     +380676703081
nic-hdl:    NP4514-RIPE
mnt-by:     ua-protsykevych-1-mnt
created:    2017-10-24T15:19:46Z
last-modified: 2017-10-24T15:19:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]