| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASLANNET AS58332

as-block:    AS56444 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-01-23T16:09:02Z
last-modified: 2023-01-23T16:09:02Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58332
as-name:    ASLANNET
org:      ORG-LANN1-RIPE
import:     from AS3255 action pref=120; accept ANY
import:     from AS30886 action pref=120; accept ANY
import:     from AS43266 action pref=120; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS58332
export:     to AS30886 announce AS58332
export:     to AS43266 announce AS58332
admin-c:    TYMK1-RIPE
tech-c:     TYMK1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LANNNETUA-MNT
created:    2012-06-27T13:30:26Z
last-modified: 2018-09-04T11:13:26Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-LANN1-RIPE
org-name:    TzOV "LAN-NET"
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    77300, Kalush, Ivano-Frankivsk reg.,Ukraine
abuse-c:    AR20326-RIPE
mnt-ref:    LANNNETUA-MNT
mnt-by:     LANNNETUA-MNT
created:    2012-06-19T10:01:39Z
last-modified: 2022-12-01T16:34:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tymkiv Volodymyr Ivanovych
address:    77300, Kalush, Ivano-Frankivsk reg.,Ukraine
phone:     +380681878873
nic-hdl:    TYMK1-RIPE
mnt-by:     LANNNETUA-MNT
created:    2012-06-19T10:00:18Z
last-modified: 2012-06-19T10:00:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]