| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Fort-IT AS58326

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58326
as-name:    Fort-IT
org:      ORG-FISL2-RIPE
import:     from AS25091 action pref=80; accept ANY
export:     to AS25091 announce AS-FORT-IT
import:     from AS3549 action pref=80; accept ANY
export:     to AS3549 announce AS-FORT-IT
import:     from AS3356 action pref=80; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-FOR-IT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25091 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25091 announce AS-FORT-IT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3549 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3549 announce AS-FORT-IT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-FORT-IT
admin-c:    NAG27-RIPE
tech-c:     FORT4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FORT-IT-MNT
created:    2012-06-26T10:16:01Z
last-modified: 2018-09-04T11:13:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FISL2-RIPE
org-name:    Fort IT Services Ltd
country:    CY
org-type:    LIR
address:    Georgiou Varnakioti, 10 Kato Polemidia
address:    P.C. 4150
address:    Limassol
address:    CYPRUS
phone:     +35725849102
fax-no:     +41225105409
fax-no:     +35725849100
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FORT-IT-MNT
mnt-ref:    FORT-IT-MNT
mnt-ref:    IP-MAX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FORT-IT-MNT
abuse-c:    AR14378-RIPE
admin-c:    FGA22-RIPE
admin-c:    GHT9-RIPE
admin-c:    WGK5-RIPE
created:    2012-06-19T09:45:12Z
last-modified: 2023-02-10T11:35:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fort IT Technical Role Account
address:    Fort IT Services Ltd
address:    Georgiou Varnakioti, 10
address:    Kato Polemidia
address:    P.C. 4150 Limassol
address:    Cyprus
phone:     +41 22 510 54 00
fax-no:     +41 22 510 54 09
abuse-mailbox: abuse@fort-it.net
admin-c:    FGA22-RIPE
admin-c:    GHT9-RIPE
tech-c:     WGK5-RIPE
nic-hdl:    FORT4-RIPE
remarks:    Please send:
remarks:    abuse email to abuse@fort-it.net,
remarks:    technical issues to noc@fort-it.net,
remarks:    peering requests go to peering@fort-it.net.
remarks:    For all other purposes, please use info@fort-it.net.
mnt-by:     FORT-IT-MNT
created:    2012-06-20T14:54:48Z
last-modified: 2012-06-20T15:47:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nicoleta Garofita Angonas
address:    Fort IT Services Ltd
address:    Georgiou Varnakioti, 10
address:    Kato Polemidia
address:    P.C. 4150 Limassol
address:    Cyprus
phone:     +35725849111
nic-hdl:    NAG27-RIPE
mnt-by:     FORT-IT-MNT
created:    2012-06-20T17:14:55Z
last-modified: 2012-06-20T17:14:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]