| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OXYLION-AS AS58321

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58321
as-name:    OXYLION-AS
org:      ORG-OSA50-RIPE
import:     from AS44514 accept ANY
import:     from AS57807 accept ANY
export:     to AS44514 announce AS58321
export:     to AS57807 announce AS58321
admin-c:    OIT10-RIPE
tech-c:     OIT10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OXYLION-MNT
created:    2012-06-25T10:22:37Z
last-modified: 2020-01-17T08:29:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OSA50-RIPE
org-name:    Oxylion S. A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Roosevelta 22
address:    60-829
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48616229018
abuse-c:    ABOX-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OXYLION-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OXYLION-MNT
created:    2014-10-09T10:01:22Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Oxylion IP TEAM
address:    Oxylion S.A.
address:    (dawniej Inotel-VoIP "Spider" sp. z o.o. S.K.A.)
address:    ul. Franklina Roosevelta 22
address:    60-892 Poznan
nic-hdl:    OIT10-RIPE
admin-c:    AC36149-RIPE
admin-c:    WK2586-RIPE
admin-c:    MG25597-RIPE
mnt-by:     OXYLION-MNT
created:    2014-10-16T10:34:57Z
last-modified: 2019-07-11T08:46:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]