| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZILORE AS58318

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58318
as-name:    ZILORE
org:      ORG-ZNL6-RIPE
sponsoring-org: ORG-CL178-RIPE
remarks:    HLL LLC
import:     from AS197068 accept ANY
export:     to AS197068 announce AS58318
remarks:    The Constant Company, LLC
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS58318
remarks:    LLC Digital Network
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS58318
remarks:    Citytelecom LLC
import:     from AS3175 accept ANY
export:     to AS3175 announce AS58318
remarks:    Xneelo (Pty) Ltd
import:     from AS37153 accept ANY
export:     to AS37153 announce AS58318
remarks:    Africa Independent Network Exchange (Pty) LTD (AfricaINX)
import:     from AS37179 accept ANY
export:     to AS37179 announce AS58318
remarks:    xTom Hong Kong Limited
import:     from AS9312 accept ANY
export:     to AS9312 announce AS58318
remarks:    Misaka Network, Inc.
import:     from AS57695 accept ANY
export:     to AS57695 announce AS58318
admin-c:    MN11776-RIPE
tech-c:     MN11776-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ZILORE-MNT
created:    2023-03-21T14:15:31Z
last-modified: 2023-04-13T14:42:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZNL6-RIPE
org-name:    ZILORE NETWORKS LIMITED
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    20-22 Wenlock Road
address:    London, N1 7GU, United Kingdom
abuse-c:    ZA1481-RIPE
mnt-ref:    ZILORE-MNT
mnt-by:     ZILORE-MNT
created:    2023-01-13T19:55:42Z
last-modified: 2023-03-15T18:18:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Nasonov
address:    20-22 Wenlock Road
address:    London, N1 7GU, United Kingdom
phone:     +447865976261
nic-hdl:    MN11776-RIPE
mnt-by:     ZILORE-MNT
created:    2017-09-25T15:10:46Z
last-modified: 2023-03-17T09:30:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]