| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LANGATE-AS AS58309

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58309
as-name:    LANGATE-AS
org:      ORG-LA665-RIPE
remarks:
remarks:    // UARNET
import:     from AS3255 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS58309
remarks:    // INFOCOM
import:     from AS6846 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6846 announce AS58309
remarks:    // UA-IX
import:     from AS15645 action pref=50; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS58309
remarks:    // ASXNET
import:     from AS56489 action pref=50; accept AS56489
export:     to AS56489 announce ANY
remarks:    // CLICKNET
import:     from AS50043 action pref=50; accept AS50043
export:     to AS50043 announce ANY
admin-c:    AG14615-RIPE
tech-c:     AG14615-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS58309-MNT
created:    2012-06-20T07:09:04Z
last-modified: 2022-03-10T15:01:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA665-RIPE
org-name:    "Langate" Ltd
country:    UA
org-type:    LIR
address:    5 Kotlyarevskogo street
address:    58000
address:    Chernivtsy
address:    UKRAINE
phone:     +380663951301
abuse-c:    AR13752-RIPE
mnt-ref:    GS15208-MNT
mnt-ref:    PELE3-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PELE3-MNT
created:    2013-10-28T10:49:28Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Golubnichiy
address:    Chernivtsy, 58001, Ukraine
address:    Ivan Kotlyarevsky str. 5
phone:     +80504345221
nic-hdl:    AG14615-RIPE
mnt-by:     AS58309-MNT
created:    2012-06-12T12:12:01Z
last-modified: 2012-06-22T11:46:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]