| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RIX AS58307

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58307
as-name:    RIX
remarks:    ===========================================================
remarks:    ===========================================================
remarks:    ========[ Peering requests: peering@unitelmedia.pl]========
remarks:    ==============[http://as58307.peeringdb.com]===============
remarks:    ============[Contact NOC: noc@unitelmedia.pl]==============
remarks:    ===========================================================
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT IN RIX
remarks:    ===========================================================
remarks:    ===========================================================
org:      ORG-USZO17-RIPE
import:     from AS34402 accept ANY
import:     from AS50505 accept ANY
import:     from AS51675 accept ANY
import:     from AS57715 accept ANY
import:     from AS48119 accept ANY
import:     from AS44284 accept ANY
import:     from AS40969 accept ANY
import:     from AS41641 accept ANY
import:     from AS50557 accept ANY
import:     from AS51863 accept ANY
import:     from AS8308 accept ANY
import:     from AS8545 accept AS-PLIX
import:     from AS51290 accept ANY
import:     from AS60243 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS21132 accept ANY
import:     from AS35179 accept ANY
import:     from AS50557 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS49601 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS42 accept AS-PCH
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS198317 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51675 accept AS51675
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8308 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8545 accept AS-PLIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51290 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49601 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5617 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS34402 announce AS-RADIX
export:     to AS50505 announce AS-RADIX
export:     to AS51675 announce AS-RADIX
export:     to AS57715 announce AS-RADIX
export:     to AS48119 announce AS-RADIX
export:     to AS40969 announce AS-RADIX
export:     to AS41641 announce AS-RADIX
export:     to AS50557 announce AS-RADIX
export:     to AS51863 announce AS-RADIX
export:     to AS8308 announce AS-RADIX
export:     to AS8545 announce AS-RADIX
export:     to AS51290 announce AS-RADIX
export:     to AS60243 announce AS-RADIX
export:     to AS50607 announce AS-RADIX
export:     to AS48850 announce AS-RADIX
export:     to AS21132 announce AS-RADIX
export:     to AS35179 announce AS-RADIX
export:     to AS50557 announce AS-RADIX
export:     to AS3257 announce AS-RADIX
export:     to AS49601 announce AS-RADIX
export:     to AS5617 announce AS-RADIX
export:     to AS42 announce AS-RADIX
export:     to AS3856 announce AS-RADIX
export:     to AS198317 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51675 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8308 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8545 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51290 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49601 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5617 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-RADIX
admin-c:    GD149-RIPE
tech-c:     GD149-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UNITELMEDIA-MNT
mnt-by:     MNT-SENDNET
created:    2012-06-20T06:45:28Z
last-modified: 2021-03-25T08:04:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-USZO17-RIPE
org-name:    UNITEL-MEDIA Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Pusta 10
address:    26-611
address:    Radom
address:    POLAND
phone:     +48483622244
admin-c:    UMNT-RIPE
tech-c:     UMNT-RIPE
abuse-c:    AR56622-RIPE
mnt-ref:    UNITELMEDIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UNITELMEDIA-MNT
created:    2019-11-08T10:11:36Z
last-modified: 2022-02-09T14:55:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Dacka
address:    ul. Ignacego Paderewskiego
address:    26-600 Radom
address:    Poland
phone:     +48 603 854 120
nic-hdl:    GD149-RIPE
mnt-by:     MNT-SENDNET
created:    2002-04-16T13:51:47Z
last-modified: 2017-02-15T16:14:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]