| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SAMFUNDET-AS AS58302

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58302
as-name:    SAMFUNDET-AS
org:      ORG-SiT7-RIPE
import:     from AS224 action pref=100; accept ANY
export:     to AS224 announce AS58302
export:     to AS224 announce AS48908
import:     from AS44381 action pref=100; accept ANY
export:     to AS44381 announce AS58302
import:     from AS48908 action pref=100; accept ANY
export:     to AS48908 announce AS58302
admin-c:    SNH-RIPE
tech-c:     SNH-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SAMFUNDET-MNT
created:    2012-06-19T12:26:00Z
last-modified: 2018-09-04T11:13:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IA737-RIPE

organisation:  ORG-SiT7-RIPE
org-name:    Studentersamfundet i Trondhjem
country:    NO
org-type:    OTHER
address:    Studentersamfundet i Trondhjem v/IT-komiteen Elgeseter gate 1 NO-7030 Trondheim NORWAY
phone:     +4799215925
admin-c:    SNH-RIPE
tech-c:     SNH-RIPE
mnt-by:     SAMFUNDET-MNT
mnt-ref:    SAMFUNDET-MNT
created:    2012-05-23T09:04:10Z
last-modified: 2022-12-01T16:51:57Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    ABU10-RIPE

role:      Studentersamfundet Hostmaster
address:    Studentersamfundet i Trondhjem v/IT-Komiteen Elgeseter gate 1 NO-7030 Trondheim Norway
admin-c:    DEN27-RIPE
tech-c:     SHG1-RIPE
tech-c:     TFH1-RIPE
tech-c:     BRGE-RIPE
tech-c:     AKAI-RIPE
tech-c:     MLVN-RIPE
tech-c:     DEN27-RIPE
tech-c:     ARNE2-RIPE
nic-hdl:    SNH-RIPE
mnt-by:     SAMFUNDET-MNT
created:    2012-05-23T08:59:14Z
last-modified: 2014-04-25T13:09:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]