| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  B4RN-AS AS58273

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58273
as-name:    B4RN-AS
org:      ORG-BftR1-RIPE
remarks:    Network Operations Contact:
remarks:    noc@b4rn.org.uk
remarks:    ABUSE REPORTS NOTICE:
remarks:    All abuse reports for AS58273 should be
remarks:    sent to abuse@b4rn.org.uk
remarks:    Global Transit
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-B4RN
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-B4RN
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-B4RN
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-B4RN
remarks:    Private IX Peering
import:     from AS-LINX accept AS-LINX
export:     to AS-LINX announce AS-B4RN
remarks:    Customer Peering
import:     from AS-TNP accept AS-TNP
export:     to AS-TNP announce any
admin-c:    BFRN1-RIPE
tech-c:     BFRN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     B4RN-MNT
created:    2012-06-12T15:05:35Z
last-modified: 2023-08-30T01:00:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BftR1-RIPE
org-name:    Broadband for the Rural North Limited.
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Station Yard, Melling
address:    LA6 2QY
address:    Nr Carnforth
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441524555887
admin-c:    TOMR-RIPE
tech-c:     TOMR-RIPE
abuse-c:    BFRN1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    B4RN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     B4RN-MNT
created:    2012-04-11T09:52:01Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      B4RN Ripe Admin
address:    B4RN
address:    Station Yard
address:    Melling
address:    Nr Carnforth
address:    Lancashire
address:    LA6 2QY
address:    United Kingdom
abuse-mailbox: abuse@b4rn.org.uk
admin-c:    JIMC-RIPE
admin-c:    JOEB-RIPE
admin-c:    TOMR-RIPE
tech-c:     JIMC-RIPE
tech-c:     JOEB-RIPE
tech-c:     TOMR-RIPE
nic-hdl:    BFRN1-RIPE
mnt-by:     B4RN-MNT
created:    2013-12-17T10:52:31Z
last-modified: 2023-01-13T11:40:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]