| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.214.224.207 (lg) / ec2-3-214-224-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d6:e0cf::3d6:e0cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEVEL421 AS58265

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58265
as-name:    LEVEL421
org:      ORG-LG58-RIPE
import:     from AS39912 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS39912 announce AS58265
export:     to AS3320 announce AS58265
admin-c:    MH14276-RIPE
tech-c:     MH14276-RIPE
tech-c:     MF14927-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEVEL421-MNT
created:    2012-06-11T06:37:48Z
last-modified: 2018-11-21T14:17:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LG58-RIPE
org-name:    city-netze GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Kuefergasse 11
address:    89073
address:    Ulm
address:    GERMANY
phone:     +4973114064700
fax-no:     +4973114064700
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LEVEL421-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LEVEL421-MNT
abuse-c:    LA6071-RIPE
created:    2015-01-15T09:33:03Z
last-modified: 2021-06-14T11:50:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Fritzsche
address:    Level421 GmbH
address:    Kuefergasse 11
address:    89073 Ulm
address:    Germany
phone:     +4973114064700
nic-hdl:    MF14927-RIPE
mnt-by:     LEVEL421-MNT
created:    2015-02-05T10:17:22Z
last-modified: 2017-10-30T22:43:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Markus Haut
address:    Level421 GmbH
address:    Kuefergasse 11
address:    89073 Ulm
address:    Germany
phone:     +4973114064700
nic-hdl:    MH14276-RIPE
mnt-by:     LEVEL421-MNT
created:    2015-01-19T15:00:05Z
last-modified: 2017-10-30T22:43:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]