| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOUDING-AS AS58251

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58251
as-name:    KOUDING-AS
descr:     Kouding Network
org:      ORG-BKTC1-RIPE
admin-c:    KDN-RIPE
tech-c:     KDN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KOUDING-MNT
created:    2023-07-06T08:53:10Z
last-modified: 2024-01-11T12:22:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BKTC1-RIPE
org-name:    Beijing Kouding Technology Co., Ltd
country:    CN
org-type:    LIR
address:    Building 31, Zaoja Street, Fengtai District
address:    100070
address:    Beijing
address:    CHINA
phone:     +1-828-999-6996
admin-c:    KDN-RIPE
tech-c:     KDN-RIPE
abuse-c:    KDNA-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KOUDING-MNT
created:    2023-07-03T11:25:37Z
last-modified: 2024-01-11T12:18:32Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    KOUDING-MNT

role:      KOUDING NOC
address:    Building 31, Zaoja Street, Fengtai District
nic-hdl:    KDN-RIPE
mnt-by:     KOUDING-MNT
created:    2023-07-12T15:34:48Z
last-modified: 2024-01-11T12:20:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]