| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KABOS AS58237

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58237
as-name:    KABOS
org:      ORG-FWB1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS58237
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS58237
admin-c:    WB2284-RIPE
tech-c:     WB2284-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     KABOS-MNT
created:    2012-06-01T06:55:59Z
last-modified: 2018-09-04T11:12:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSzo6-RIPE

organisation:  ORG-FWB1-RIPE
org-name:    FPH "Kabos" Wojciech Bochenek
org-type:    OTHER
address:    ul. Zagumnie 77, 32-440 Su?kowice, PL
abuse-c:    AR24468-RIPE
mnt-ref:    LEON-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-ref:    KABOS-MNT
mnt-by:     KABOS-MNT
created:    2012-05-28T13:33:41Z
last-modified: 2017-10-30T15:32:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wojciech Bochenek
address:    FPH "Kabos" Wojciech Bochenek
address:    ul. Zagumnie 77
address:    32-440 Su?kowice
address:    POLAND
phone:     +48606887209
nic-hdl:    WB2284-RIPE
mnt-by:     LEON-MNT
created:    2012-05-28T13:29:11Z
last-modified: 2017-10-30T22:20:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]