| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Rossmann-AS AS58234

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58234
as-name:    Rossmann-AS
org:      ORG-DRG1-RIPE
import:     from AS3209 accept ANY
export:     to AS3209 announce AS58234
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS58234
admin-c:    DIMO1-RIPE
tech-c:     DIMO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARCOR-MNT
mnt-by:     ROSSMANN-MNT
created:    2012-05-31T10:52:13Z
last-modified: 2018-09-04T11:12:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MAT1-RIPE

organisation:  ORG-DRG1-RIPE
org-name:    Dirk Rossmann GmbH
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Dirk Rossmann GmbH
address:    Isernhaegener Str. 16
address:    DE 30938 Burgwedel
abuse-c:    AR26925-RIPE
mnt-ref:    DTAG-NIC
mnt-by:     ROSSMANN-MNT
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2006-06-15T06:39:35Z
last-modified: 2022-12-01T16:22:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dirk Montag
address:    Dirk Rossmann GmbH
address:    Isernhaegener Strasse 16
address:    D-30938 Burgwedel
phone:     +49(5139)898-4023
fax-no:     +49(5139)898-4171
nic-hdl:    DIMO1-RIPE
mnt-by:     ROSSMANN-MNT
created:    2006-06-20T14:40:54Z
last-modified: 2006-06-20T14:40:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]