| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FreedomTelecom-AS AS58172

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58172
as-name:    FreedomTelecom-AS
org:      ORG-AL969-RIPE
import:     from AS59583 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41798 action pref=150; accept ANY
export:     to AS59583 announce AS58172
export:     to AS41798 announce AS58172
admin-c:    FTL23-RIPE
tech-c:     FTL23-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-kz-FreedomTelecom-MNT
created:    2012-05-21T11:53:23Z
last-modified: 2024-02-12T04:59:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AL969-RIPE
org-name:    FREEDOM TELECOM LLP
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    Turan Avenue, 19/2, n. p. 14
address:    010000
address:    Astana
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +7-775-766-23-53
admin-c:    IM6540-RIPE
tech-c:     IM6540-RIPE
abuse-c:    AR70318-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-kz-FreedomTelecom-MNT
created:    2023-05-12T08:01:55Z
last-modified: 2024-02-09T10:51:53Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    lir-kz-FreedomTelecom-MNT

role:      Freedom Telecom LLP
address:    Turan Avenue, 19/2, n. p. 14
nic-hdl:    FTL23-RIPE
mnt-by:     lir-kz-FreedomTelecom-MNT
created:    2024-02-09T10:41:12Z
last-modified: 2024-02-09T10:41:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]