| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  cpaquillo AS58128

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58128
as-name:    cpaquillo
org:      ORG-CPEH1-RIPE
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS58128
import:     from AS201843 accept ANY
export:     to AS201843 announce AS58128
admin-c:    NM7695-RIPE
tech-c:     NM7695-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-es-comunicacionespaquillo-1
created:    2017-07-24T07:31:28Z
last-modified: 2021-06-04T15:08:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CPEH1-RIPE
org-name:    COMUNICACIONES PAQUILLO E HIJOS S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Street Alcazar, 8
address:    13240
address:    La Solana
address:    SPAIN
phone:     +34 670 98 18 49
admin-c:    AA39186-RIPE
tech-c:     TA8281-RIPE
abuse-c:    AR51528-RIPE
mnt-ref:    mnt-es-comunicacionespaquillo-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-es-comunicacionespaquillo-1
created:    2019-03-19T09:04:12Z
last-modified: 2022-09-15T21:36:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nacho Mateo
address:    Street Alcazar, 8
address:    13240
address:    La Solana
address:    SPAIN
phone:     +34 670 98 18 49
nic-hdl:    NM7695-RIPE
mnt-by:     mnt-es-comunicacionespaquillo-1
created:    2019-03-19T09:04:10Z
last-modified: 2019-03-19T09:04:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]