| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.219.62 (lg) / ec2-3-233-219-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:db3e::3e9:db3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  tpo-as AS58125

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58125
as-name:    tpo-as
org:      ORG-TPOO1-RIPE
import:     From AS44889 accept ANY
import:     From AS21341 accept ANY
import:     From AS6736 accept ANY
export:     To AS44889 announce AS58125
export:     To AS21341 announce AS58125
export:     To AS6736 announce AS58125
admin-c:    MRMS10-RIPE
tech-c:     MRMS10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AZMA-MNT
created:    2012-05-09T13:26:42Z
last-modified: 2018-09-04T11:11:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FACL1-RIPE

organisation:  ORG-TPOO1-RIPE
org-name:    Trade Promotion Organization Of Iran
org-type:    other
address:    Fannavaresh Bld. Iran International Exhibitions Location, Chamran highway, Tehran, Iran
abuse-c:    AC30213-RIPE
mnt-ref:    AZMA-MNT
mnt-by:     AZMA-MNT
created:    2012-05-09T08:38:20Z
last-modified: 2016-02-15T16:52:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Reza Mashhadi Soleyman
address:    Fannavaresh Bld. Iran International Exhibitions Location, Chamran highway, Tehran, Iran
phone:     +982122662523
nic-hdl:    MRMS10-RIPE
mnt-by:     AZMA-MNT
created:    2012-05-09T08:34:01Z
last-modified: 2012-05-09T08:34:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]