| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UI AS58104

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58104
as-name:    UI
org:      ORG-UOI3-RIPE
import:     From AS12880 action pref=100; accept ANY
export:     To AS12880 announce AS58104
export:     To AS44375 announce AS58104
export:     To AS6736 announce AS58104
admin-c:    AA34109-RIPE
tech-c:     AA34109-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ir-universityisf-1
created:    2012-04-23T11:10:44Z
last-modified: 2019-11-05T08:52:48Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UOI3-RIPE
org-name:    University of Isfahan
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Hezarjarib
address:    8174673441
address:    isfahan
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989026666404
phone:     +989131254010
admin-c:    MS49156-RIPE
admin-c:    AA35141-RIPE
tech-c:     MS49156-RIPE
tech-c:     AA35141-RIPE
abuse-c:    AR55910-RIPE
mnt-ref:    mnt-ir-universityisf-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ir-universityisf-1
created:    2019-09-26T15:14:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Abbas Ahmadi
address:    University of Esfahan, Hezarjarib St., Isfahan, Iran
phone:     +98 313 6680069
nic-hdl:    AA34109-RIPE
mnt-by:     MNT-AHMADI-34108-RIPE
created:    2018-11-14T14:46:05Z
last-modified: 2018-11-14T14:46:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]