| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.245.255 (lg) / ec2-34-236-245-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:f5ff::22ec:f5ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASBIOHIMTEH AS58091

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58091
as-name:    ASBIOHIMTEH
org:      ORG-BIO3-RIPE
import:     from AS35377 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31261 action pref=50; accept ANY
export:     to AS35377 announce AS58091
export:     to AS31261 announce AS58091
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE
admin-c:    KARP6-RIPE
tech-c:     KARP6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BIOHIMTEH-MNT
created:    2012-04-19T12:57:54Z
last-modified: 2019-03-21T14:54:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BIO3-RIPE
org-name:    Company BIO Ltd.
org-type:    OTHER
address:    305000, Russia, Kursk, Lunacharskogo st. 8A
abuse-c:    ACRO34310-RIPE
mnt-by:     vissado-mnt
mnt-ref:    vissado-mnt
created:    2019-03-20T11:09:58Z
last-modified: 2020-07-16T17:03:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Karpenko Ivan
address:    305000, Russia, Kursk, Lunacharskogo st. 8A
phone:     +74712730692
nic-hdl:    KARP6-RIPE
mnt-by:     vissado-mnt
created:    2019-03-20T11:11:52Z
last-modified: 2019-03-20T11:11:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]