| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BCN-AS AS58081

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58081
as-name:    BCN-AS
org:      ORG-BCNP1-RIPE
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48159 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43754 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44400 action pref=100; accept ANY
import:     from AS206692 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12880 announce AS58081
export:     to AS48159 announce AS58081
export:     to AS43754 announce AS58081
export:     to AS44400 announce AS58081
export:     to AS206692 announce AS58081
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 announce AS58081
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44400 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44400 announce AS58081
default:    to AS12880 action pref=100; networks ANY
descr:     to AS48159 action pref=100; networks ANY
admin-c:    JA3782-RIPE
tech-c:     JA3782-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JA78270-MNT
created:    2012-04-18T11:50:02Z
last-modified: 2023-08-27T09:11:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BCNP1-RIPE
org-name:    Baloot Communication Network Private Limited Company
country:    IR
org-type:    LIR
address:    4rd floor , unit 3 , Ayfar building , Emam Ave
address:    5154939578
address:    Tabriz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +984133352113
fax-no:     +984133379895
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    JA78270-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JA78270-MNT
abuse-c:    BNOC6-RIPE
created:    2012-01-03T13:10:49Z
last-modified: 2023-08-27T09:31:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Javad Azimi
address:    Baloot Communication Network
address:    Ayfar Building
address:    Emam Ave
address:    5154939578 Tabriz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +98 41 33352113
nic-hdl:    JA3782-RIPE
mnt-by:     JA78270-MNT
created:    2012-01-03T15:56:37Z
last-modified: 2015-08-15T18:37:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]