| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SATCOM-TROYAN-NET AS58079

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58079
as-name:    SATCOM-TROYAN-NET
org:      ORG-SA647-RIPE
import:     from AS41313 accept ANY
import:     from AS29582 accept ANY
import:     from AS8866 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS58079
export:     to AS29582 announce AS58079
export:     to AS8866 announce AS58079
export:     to AS174 announce AS58079
admin-c:    VR2105-RIPE
tech-c:     MK10695-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKYNETTR-MNT
created:    2012-04-18T11:13:59Z
last-modified: 2018-09-04T11:11:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NA318-RIPE

organisation:  ORG-SA647-RIPE
org-name:    Skynet Ltd
country:    BG
org-type:    OTHER
address:    Bulgaria, Troyan, Vasil Levski 172
abuse-c:    AR31024-RIPE
mnt-ref:    SATCOM-MNT
mnt-by:     SATCOM-MNT
created:    2008-09-02T14:35:02Z
last-modified: 2022-12-01T17:25:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Milen Kolev
address:    Bulgaria-Troian
address:    Vasil Levski str. No.172
phone:     +359 887407550
nic-hdl:    MK10695-RIPE
mnt-by:     SKYNETTR-MNT
created:    2011-04-07T08:14:09Z
last-modified: 2020-08-19T06:39:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vasil Radoichevski
address:    Bulgaria-Troian
address:    Vasil Levski str. No.172
phone:     +359 888794440
nic-hdl:    VR2105-RIPE
mnt-by:     SKYNETTR-MNT
created:    2011-04-07T08:17:53Z
last-modified: 2020-08-19T06:37:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]