| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASGMSTRBY AS58076

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58076
as-name:    ASGMSTRBY
org:      ORG-Jcwl1-RIPE
admin-c:    NLST2022-RIPE
tech-c:     NLST2022-RIPE
import:     from AS42772 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60330 action pref=100; accept ANY
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
export:     to AS42772 announce AS58076
export:     to AS60330 announce AS58076
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2012-04-17T10:55:03Z
last-modified: 2024-01-29T10:09:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-Jcwl1-RIPE
org-name:    Joint Limited Liability Company Game Stream
country:    BY
org-type:    OTHER
address:    220075, Republic of Belarus, Minsk, Partizanskiy avenue, 178/2-75
abuse-c:    AR28234-RIPE
mnt-ref:    BYGIS-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2012-04-17T07:38:06Z
last-modified: 2022-12-01T17:16:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     IP Network Team
address:    JLLC Game Stream
address:    Partizanskiy avenue, 178/2-75
address:    Minsk
address:    Republic of Belarus
phone:     +375-17-330-52-02
fax-no:     +375-17-330-52-03
nic-hdl:    NLST2022-RIPE
mnt-by:     MNT-BYGS
created:    2022-09-08T15:27:15Z
last-modified: 2022-09-08T15:27:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]